De tien geboden op de piste

De laatste skidag breekt aan. Net als de afgelopen dagen is het prachtig weer. We hebben allemaal een gezonde kleur rondom stralende ogen in een uitgerust gezicht gekregen. Als ik in de sleeplift stap, zie ik twee van de tien geboden voor het skiën staan. Even ben ik verrast: die ene kende ik namelijk niet eens! Dan ski je twintig jaar en kun je niet eens uit je hoofd reciteren wat je moet doen om een voorbeeldskiër te zijn! Ik informeer bij mijn medevakantiegangers. Gezamenlijk lukt het ons om er een paar te noemen. Maar bij lange na niet allemaal! De rest van de dag gedragen we ons voorbeeldig. Stoppen we niet midden op de piste. Helpen iemand die gevallen is. En laten zien dat we echt een (groot) aantal lessen hebben genoten voordat we ons op de sneeuw waagden. Voor degenen die hun wintersport nog tegoed hebben: doe er je voordeel mee.

1. Op andere pistegebruikers letten. Iedere skiër en snowboarder moet zich dusdanig gedragen, dat hij anderen niet in gevaar brengt en schade berokkent.

2. Beheersing van snelheid en ski- en boardstijl. Iedereen op de piste moet op zicht skiën en boarden. Snelheid en stijl moeten aangepast zijn aan drukte op de piste, kunnen, terrein-, sneeuw- en weersomstandigheden.

3. Keuze van het spoor. De achterop komende skiër en snowboarder moet zijn spoor over de piste dusdanig kiezen, dat in te halen pistegebruikers niet in gevaar gebracht worden.

4. Inhalen. Er mag boven, onder, links en rechts ingehaald worden, maar altijd op voldoende afstand om de in te halen skiër of snowboarder genoeg ruimte behoudt om zijn bewegingen te kunnen maken.

5. Op de piste gaan en verder gaan. Iedere skiër en snowboarder die een piste op wil gaan of na een stop z’n afdaling wil hervatten, moet zich er van overtuigen, dat dit zonder gevaar voor zichzelf en anderen kan.

6. Stoppen. Het is verboden zonder noodzaak te stoppen op smalle of onoverzichtelijke plaatsen van een piste. Een gevallen skiër of snowboarder moet zulke plaatsen zo snel mogelijk vrij maken.

7. Klimmen en dalen. Te voet klimmen of afdalen moet aan de kant van de piste geschieden.

8. Aanwijzingen opvolgen. Iedere pistegebruiker moet zich aan de markering en aanwijzingen op de borden langs en op de piste houden.

9. Verplicht helpen. Bij ongelukken is iedere skiër en snowboarder verplicht hulp te verlenen.

10. Legitimatieplicht. Iedere skiër, betrokkene of getuige en verantwoordelijk of niet, moet zich in geval van een ongeval op de piste kunnen legitimeren.