Mrs Jekyll en Mrs Hyde

We hebben een teambuildingsdag met een gastspreker. Ze heeft zich helaas niet helemaal goed voorbereid op haar doelgroep en slaat de plank een beetje mis. Een collega die nogal onder vuur ligt, zoekt steun bij een ander. Samen gaan ze in de aanval. Het gaat hard tegen hard. Dan heb ik er genoeg van en grijp in: ‘Of je gedraagt je als een volwassene, of je gaat eruit!’ Geen speld tussen te krijgen. Ze binden in en het programma wordt afgerond. Naderhand praten we het uit: in hoeverre ben je de verstandigste en wanneer mag je tegengas geven in dit soort situaties. We komen tot een compromis. Een paar dagen later bepaal ik samen met mijn leidinggevende mijn resultaat- en gedragsafspraken voor dit jaar. Ze vindt dat ik me vaker op de voorgrond moet stellen en meer aantonen wat mijn toegevoegde waarde voor het team is. Ik cijfer me soms teveel weg, resultaat van vijftien jaar secretaresse ‘oude stijl’ (onzichtbaar en onhoorbaar). Ik glimlach. Ze heeft gelijk. Vaak ben ik Mrs Jekyll. Maar pas op als Mrs. Hyde om de hoek komt kijken. Mijn collega’s kunnen erover meepraten!