Verkeersveiligheid

Met Floppy nog een beetje misselijk op de achterbank en mijn moeder ernaast voor de zekerheid, rijden we terug naar huis. De dierenarts heeft beloofd dat Floppy zich tegen het weekeinde beter zal voelen. De operatie is in elk geval geslaagd. De uitslag blijft nog even onzeker, maar het begin is er. We rijden langs een rijdende wegafzetting die 30 km/uur aangeeft. Ik rijd het dubbele als ik in de verte een agent midden op de weg zie staan: een fuik. Als ik stil sta, komt er een agente naar me toe. ‘Dag mevrouw, we zijn bezig met een grote controle ter verhoging van de verkeersveiligheid.’ Ze kijkt terloops naar de voor- en achterband binnen haar gezichtsveld. ‘Profiel lijkt me in orde. Wilt u de richtingaanwijzers en de remlichten even demonstreren?’ Ook die doen het. Dan vraagt ze om mijn rijbewijs en kentekenpapieren. De eerste overhandig ik, de andere liggen thuis. ‘Aha,’ zegt ze verheugd, ‘daar krijgt u dan een procesverbaal voor!’ Ze verdwijnt en komt na een minuut of tien terug. Ik leg het papiertje zonder te bekijken naast me neer en rijd weg. Ik reed te hard. Mijn moeder had geen gordel om. Noch een identiteitsbewijs bij zich. Ik had de bandendruk na terugkomst uit Italië nog niet gecontroleerd. Vraag me af in hoeverre de olie aangevuld moet worden na die 2700 kilometer. En wie weet of er nog voldoende ‘vet’ op mijn remschijven zit! Kortom, ben erg benieuwd welk aspect van het verkeer door deze actie nu veiliger is geworden.

PS: het niet kunnen tonen van je kentekenbewijs levert een bekeuring van 25 euro op. Ik denk dat haar tijd, mijn tijd en de kosten voor het laten vervaardigen en versturen van een acceptgiro dit bedrag royaal overstijgen.