Irritatie

We wonen in een drukke winkelstraat met aan beide zijdes een brede stoep. En naast de vele voetgangers maken ook talrijke fietsers hiervan gretig gebruik. Mijn man stoort zich er mateloos aan. Als hij Floppy uitlaat, ontwijkt hij er gemiddeld drie! In eerste instantie sprak hij de mensen vriendelijk toe. Een enkeling ging erop in en stapte af. Maar de meesten negeerden hem. Tot grote irritatie van zowel baas als hond! Vorige week zag ik ze uitgebreid smoezen met z’n tweeen. Er werden duidelijk argumenten voor en tegen uitgewisseld, maar uiteindelijk kwamen ze tot een accoord. Sindsdien loopt Floppy aan de ene kant van de stoep en manlief aan de andere. De riem losjes maar nadrukkelijk tussen hen in. Argeloos naar de lucht en de straat kijkend, zich van kwaad en rest van de wereld bewust. Menig fietsers is inmiddels morrend afgestapt, zich verbazend over zoveel onnozelheid. Maar de onnozelaars zelf? Die lachen in hun pootje cq. vuistje. Fietsen op de stoep hoort niet, net zomin als hondepoep!