Reorganisatie

De opleiding waaraan ik deelneem, heeft 26 cursisten. En allemaal, niet een uitgezonderd, zijn bezig met een fusie, zitten er middenin of hebben ‘m net achter de rug. Ze zijn ontslagen of ‘boventallig’ geworden na soms wel 14 dienstjaren. Of met het oog op de toekomst gestart met een omscholingscursus. Ikzelf begon vol goede moed, bij het inschrijven nog niet wetend dat ook onze afdeling op dit moment een reorganisatie zou ondergaan. De reorganisatie heeft alle bekende kenmerken. Het draait om onwetendheid, onrechtvaardigheid, onduidelijkheid en onzorgvuldigheid. Daar hoeven we ons dus in elk geval niet ongerust over te maken, het hoort er allemaal bij. Maar leuk is anders. ’t Is dus hooguit een troost om te weten dat je niet de enige in Nederland bent.