Brandweer

Buiten hoor ik het geluid van een walkietalkie, tenminste, als die nog bestaan. De brandweer staat op straat, met twee grote brandweerwagens. Door de storm hangt er een stuk van het dak een paar huizen verder half boven de straat. Met een hoogwerker stijgen twee mannen in het bakje naar boven om de zaak te redden. Ademloos kijken we toe hoe ze het daklood terugbuigen. Het bakje keert terug naar de grond en twee andere brandweermannen vervangen de eersten. Weer stijgt het bakje naar de dakgoot. Deze brandweermannen zijn gewapend met hamer en spijkers en timmeren het daklood weer vast. Tot slot gaat de brandweercommandant kijken of het allemaal in orde is. Dan vertrekken ze weer. Op naar het volgende gevaar.