Loyaal

Een collega van mij heeft vorige week aan een nationaal marketingcongres deelgenomen. Een van de workshops was het verdedigen van een persoonlijke stelling over het verkoopproces. Hij koos voor ‘Alleen een hond is loyaal’. Teruggekomen op kantoor spraken we er met z’n allen over na. Want naar onze mening heeft hij gelijk. De loyaliteit van een klant is eindig en moet voortdurend worden gevoed en gestimuleerd. Zodra de klant van mening is dat hij niet langer als klant wordt behandeld, is hij vertrokken. Je moet het tegenover je hond wel heel bar maken, wil hij je niet ter plekke vergeven en het hele incident vergeten. Een goed verkoopproces wordt afgestemd op de kenmerken van je klantenbestand. Nu alleen nog een goede uitleg verzinnen voor het gezegde: ‘Mensen, het zijn soms net honden!’