Begroting

Het ziet er dan wel voorspoedig uit wat het herstel van de economie betreft, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het met mijn eigen portemonnaie minder goed gesteld is. Teveel luxe artikelen, goede doelen en heerlijke vakanties hebben tot deze situatie geleid. Elke maand wordt een prettig salaris toegevoegd aan het banksaldo, maar dat is meestal vantevoren al driemaal uitgegeven. Daarom heb ik de volgende creatieve oplossing bedacht. Elke persoon die in zijn reactie op D’s Days krachttermen of terminologie van bedenkelijke aard bezigt, verplicht zich tot het storten van een boete van 20 euro per woord op mijn persoonlijke bankrekening. Voor insinuaties die tegen de maatschappelijk aanvaarde normen en/of waarden indruisen, wordt 5 euro in rekening gebracht. Met een beetje goede wil van jullie kant moet het me dit jaar lukken om zo’n 80 miljoen euro extra binnen te roeien. Waarvoor bij voorbaat hartelijke dank. Oh ja, Renesmurf, ik krijg dus nog 5 euro van je!

Toerisme

‘Valt het jou ook op dat er zoveel vreemdelingen op het marktterras zaten?’ Enigszins verbijsterd keek ik ‘m aan. ‘Hoezo, ken jij alle mensen uit je woonplaats dan van gezicht?’ ‘Nee, natuurlijk niet, maar je moet toch toegeven dat je echt wel kunt zien of iemand een inwoner of een toerist is!’ Ik vroeg hem naar een paar bijzonderheden. ‘Ze kijken een beetje onwennig, ze gedragen zich ofwel zeer ingetogen (ze zijn immers gast in deze stad) of juist extreem baldadig (ze zijn immers gast in deze stad), ze kleden zich anders, dat soort dingen.’ Hij heeft gelijk. Je kunt het zien. Let maar eens op.