Ontknoping

Helaas, niemand van de inzenders had het juiste antwoord. Maar dat was ook bijna niet mogelijk. Want wat heeft mijn zwager gekregen? Via een vriend van een collega die bij de gemeentedienst Utrecht werkte, zijn we in het bezit gekomen van een gele verkeerszuil. Je weet wel, zo’n vierkant, metalen gevaarte met een blauw-wit pijlvlak. Deze worden namelijk landelijk gemoderniseerd met een ronde gele buis. De oudere modellen zijn via geïnteresseerde medewerkers verspreid of vernietigd. Maar ja, wat doe je er vervolgens mee, he. Dus die vriend heeft ‘m aan mijn collega doorgegeven en ook hij wist er eigenlijk geen raad mee. Er zit een lamp in, dus je kunt ‘m als ludieke binnen- of buitenverlichting gebruiken. En dat is nou precies wat mijn zwager ermee gaat doen. Hij was er hartstikke blij mee. Missie geslaagd.