Definieer …

… dutje. Een dutje is een fase van half waken, half slapen. Dit kan een tijdsbestek van een half uur tot een uur omvatten. Als locatie is de bank het meest geschikt. Slapen daarentegen bereikt de status van onbewustzijn. Deze fase kan een uur duren, maar sommigen kunnen dat maximaal tien uur onafgebroken volhouden. De meest geliefde locatie is het bed of de bedstee. Dromen zijn zowel bij een dutje als bij slapen mogelijk, daar is verder weinig verschil in te onderkennen. Ook leeftijd speelt nauwelijks een rol en wordt in dit betoog dus nadrukkelijk niet vermeld. Blijft de vraag of de definities van slaap en dutje elkaar kunnen overlappen. Dit is mogelijk, maar komt de helderheid van de betreffende definitie niet ten goede. Immers, een dutje kan ook in bed plaatsvinden, maar de verleiding om in te slapen is dan groot. En ook slapen op de bank behoort tot de mogelijkheden. Maar het lichaam laat naderhand op niet mis te verstane wijze merken dat dit geen gewoonte moet worden!