Vechtersbaas

Vechthaan doodt baasje. Wat een schitterend staaltje opkomen voor eigen rechten! Ik doneer maandelijks aan International Fund for Animal Welfare (IFAW), omdat ik vind dat ze goede dingen doen. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet naar de toegestuurde foto’s durf te kijken van honden met op hun rug gebonden, gebroken pootjes en in hun eigen bloed dansende beren. Ze zijn te schrijnend. Zo ook die van hanengevechten op de Filipijnen. Hoe populair ook, ik vind het ronduit walgelijk. En nu schijnt er dus eentje zijn kans schoon te hebben gezien. Jammer dat het artikel niet vermeldt wat er vervolgens met de vechtersbaas is gebeurd, maar ik vrees met grote vreze dat hij van een vechthaan met aanzien is veranderd in een soepkip met smaak. Toch hoop ik dat vele zijn dappere voorbeeld zullen volgen.