Normen en waarden (2)

Op het industrieterrein zit een jonge vrouw. Ze zegt niets. Ze doet niets. Ze lijkt op iets of iemand te wachten, maar dat duurt inmiddels al ruim een week. De medewerkers van een bedrijf in de buurt proberen contact met haar te krijgen, maar ze reageert nergens op. Soms eet of drinkt ze iets. Soms ook niet. Het staan werd haar te vermoeiend en daarom is ze gaan zitten .En wacht. Of zo. Diverse instanties zijn gebeld. Maar de politie doet niets zolang ze geen gevaar vormt. En de hulpverlenende instanties doen niets, zolang ze er niet nadrukkelijk zelf om vraagt. Volgens de nu geldende normen.